Kategorie Diabetes u dětí a dospívajících

Cukrovka u dětí a dospívajících

Adolescentní diabetes

Doporučujeme, abyste si nejprve přečetli materiály „Diabetes u dětí“ a „Diabetes typu 1 u dětí“. V dnešním článku diskutujeme o tom, jaké rysy má adolescentní diabetes. Podívejme se, jak správně jednat s rodiči a diabetickými adolescenty, aby se oddálili vaskulární komplikace, a je lepší jim úplně zabránit.
Čtěte Více